Sök efter salong & SPAÅterförsäljareOm BABORProduktrådgivare
navigator.spafinder
navigator.spafinder
Mitt kontoProduktlinjerRengöringAnsikteKroppMake-upHighlightsSök efter salong & SPAÅterförsäljareOm BABORProduktrådgivare
navigator.notify.adviser

Skiljeförfarande

Alternativ tvistlösning (ADR)


BABOR kommer att sträva efter att nå en för båda parter bra lösning med dig om en tvist uppstår ur eller i samband med ett försäljningskontrakt. Vidare är BABOR varken villig eller skyldig att delta i en tvistlösning innan ett beslut tagits i en förlikningsdomstol.


Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för domstolsavgörande av onlinekonflikter (ADR-plattformen), som kan nås via den externa länken: http://ec.europa.eu/odr. Detta ger konsumenterna möjlighet att lösa tvister relaterade till onlinebeställningar utan att först söka domstolen.


Du kan nå vår BABOR-tjänst på [email protected].