Sök efter salong & SPAÅterförsäljareOm BABORProduktrådgivare
Instituts- und SPA Finder
Instituts- und SPA Finder
Mitt kontoProduktlinjerRengöringAnsikteKroppMake-upHighlightsSök efter salong & SPAÅterförsäljareOm BABORProduktrådgivare
Welche Pflege ist die richtige für mich?

Skiljeförfarande

Alternativ tvistlösning (ADR)


BABOR kommer att sträva efter att nå en för båda parter bra lösning med dig om en tvist uppstår ur eller i samband med ett försäljningskontrakt. Vidare är BABOR varken villig eller skyldig att delta i en tvistlösning innan ett beslut tagits i en förlikningsdomstol.


Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för domstolsavgörande av onlinekonflikter (ADR-plattformen), som kan nås via den externa länken: http://ec.europa.eu/odr. Detta ger konsumenterna möjlighet att lösa tvister relaterade till onlinebeställningar utan att först söka domstolen.


Du kan nå vår BABOR-tjänst på [email protected].