Sekretesspolicy

 

Dataskydd hos BABOR

Information rörande vår varsamma hantering av dina personuppgifter och vårt sekretessåtagande:

I princip kan du besöka vår hemsida utan att informera oss om din identitet. Som användare förblir du helt anonym. De enda tekniska data som vi får tillgång till är till exempel namnet på din internetleverantör, den webbplats från vilken du besöker babor.com och de undersidor som du besöker på babor.com.

Vid insamling av personuppgifter agerar vi i enlighet med gällande lagstiftning rörande samtliga datahanteringsprocessor (t.ex. insamling, hantering och överföring). Alla uppgifter som behövs för en affärstransaktion sparas och kommuniceras endast i nödvändig mån till de relevanta tjänsteleverantörer (t.ex. speditörer) vi samarbetar med. Dessa tjänsteleverantörer lagrar inte dina uppgifter för egna affärssyften. Order- och adressuppgifter samlas in och bearbetas endast i marknadsföringsändamål. Naturligtvis kan du när som helst anföra en invändning mot användning, hantering och överföring av personuppgifter för marknadsföringsändamål. Detta gör du genom att skicka ett meddelande om detta till service@babor.de eller via vårt kontaktformulär. Denna invändning gäller dock inte de uppgifter som behövs för att kunna hantera din order. Om du prenumererar på BABORs nyhetsbrev kan du säga upp prenumerarationen i varje utgåva av nyhetsbrevet.

 

Vi erbjuder en mycket hög grad av säkerhet för dina uppgifter

För att skydda mot missbruk uppgifter krypteras dina uppgifter innan de överförs och hanteras.

 

Vi kommunicerar inte dina uppgifter till tredje part

Vi lägger stort värde vid ditt förtroende. Därför är det högsta prioritet att skydda känsliga uppgifter. För din egen säkerhet och i samband med eventuella kreditypplysningar kommer vi, under den tid du är kund hos oss, eventuellt att kommnunicera adress- och kredituppgifter till andra postorder- och serviceföretag. Uppgifter av detta slag kommuniceras endast inom ramen för gällande lagstiftning och hänsyn tas till känsliga uppgifter inför överföring och hantering av uppgifterna.

 

Användning av cookies

Med syftet att öka kvaliteten och förbättra överskådligheten på vår webbplats använder vi cookies för att underlätta användarnas navigering på webbplatsen. Cookies är små textfiler som webbläsaren accepterar och lagrar på din dator när du besöker babor.com, förutsatt att du godkänt lagring av cookies och att din webbläsare har aktiverats för detta.

Under den tid du besöker vår webbplats använder vi så kallade sessionscookies. Dessa har endast som syfte att kunna se vilka produkter som visas och läggs i varukorgen vid ditt besök på babor.com. De ökar dessutom säkerheten medan du surfar. Så fort du lämnar babor.com eller om du inte klickar på något på vår webbplats under en viss tid raderas dessa sessionscookies.

Cookies kan inte skada din PC. De utgör ingen säkerhetsrisk rörande virus eller spyware. Du själv kan bestämma hur cookies ska hanteras. Se webbläsarens hjälpfunktion för mer information om hur du tillåter, avvisar, visar eller och raderar cookies.

 

Frågor rörande dataskydd

Skicka alla frågor du har rörande våra dataskyddsrutiner till kundtjänst. Du kan nå kundtjänst via e-post på service@babor.de eller via telefon på +46 (0) 8 121 37 103.

 

Ändringar av dataskyddsrutiner

Om vi skulle behöva ändra dessa dataskyddsrutiner i framtiden kommer du på denna plats alltid att kunna läsa aktuell status.